Modernizacja centrali w ZGH Bolesław S.A.

29 lipiec 2015

Szanowni Państwo, w dniu 20 lica br. jako lider konsorcjum podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja górniczego systemu łączności i alarmowania" w ZGH "Bolesław" S.A. Umowa zostanie zrealizowana w dwóch etapach przez konsorcjum firm COMFORTEL-SEVITEL. Zakończenie I ETAPU planowane jest na listopad br.