Modernizacja systemu HETMAN w KWK Zofiówka

27 sierpień 2015

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem modernizacji systemu telekomunikacyjnego HETMAN/T, w ramach której zastosowano serwer telekomunikacyjny DGT IPnova wraz z urządzeniami zewnętrznymi w należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładzie górniczym Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka. Prace zostały wykonane w konsorcjum z firmą SEVITEL.