Zmiana reprezentacji Spółki

01 February 2017

Szanowni Państwo, z dniem 01 lutego nastąpiła zmiana w reprezentacji Spółki Comfortel. Od tego momentu do reprezentowania firmy upoważniony jest Prezes Zarządu. Ustanowiono również prokurentów.