Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

22 March 2018

Miło nam poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych", w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i tym samym został wybrany do realizacji. Szczegółowe informacje o naborze:

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie: Projekty aplikacyjne

Numer naboru: 1/4.1/4/2017