Spotkanie konsultacyjne

22 November 2018

11 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne realizowanego w ramach projektu pn: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych”. W spotkaniu udział biorą operatorzy telekomunikacyjni. Dzięki takim konsultacja potencjalni użytkownicy mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt realizowanego w ramach projektu systemu, a także będą mieć możliwość przetestowania prototypu.