Aktualizacja PLICBD2

12 June 2019

10 lipca 2019r. Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadza zmiany w platformie PLI CBD. Przygotowaliśmy uaktualnienie kontrolera PLI CBD2,

uwzględniające zmiany wprowadzone przez UKE dla aplikacji wspierającej komunikację z platformą PLI CBD. 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości aktualizacji.