Zmiana udziałowców Spółki

08 July 2019

Z dniem 05.07.2019r. nastąpiła zmiana wśród udziałowców Spółki Comfortel. Udziały należące do dotychczasowego wspólnika firmy Sevitel Sp. z o.o. przeszły na nowego wspólnika CNP EMAG S.A. Pozostałymi wspólnikami Comfortel pozostają dotychczasowi wspólnicy tj. Łukasz i Małgorzata Wojcieszkiewicz. Funkcję Prezesa Zarządu

Comfortel Sp. z o.o., tak jak dotychczas, pełni jako jednoosobowy Zarząd Łukasz Wojcieszkiewicz.

Pomimo zmian właścicielskich nie uległy zmianie nasze zasoby techniczne i organizacyjne. Nie zmieniła się też merytoryczna strona udzielanych świadczeń.