Projekt współfinansowany ze środków UE

W kwietniu 2018 roku, w ramach konsorcjum Comfortel Sp. z o.o. i Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją projektu

pn.: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

Rozwój technologii oraz potrzeb na rynku systemów wspomagania zarządzania procesami biznesowymi dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych wymaga opracowania nowych produktów oferujących unikalne funkcje w stosunku do istniejących rozwiązań. Ze strony operatorów potrzeba wykorzystania w systemach klasy B/OSS (Business/Operations Support System) nowych technologii dostępnych obecnie jedynie dla największych graczy rynkowych. Ich zastosowanie ma służyć rozszerzeniu zakresu oferowanych usług, usprawnieniu ich realizacji jak również lepszemu ich zabezpieczeniu, na co klienci końcowi zwracają obecnie coraz większą uwagę.

Brak odpowiednich rozwiązań dostępnych dla operatorów MŚP stanowi lukę w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług telekomunikacyjnych w kraju. Pojawienie się na rynku takiego rozwiązania wyznaczy nowy standard w tej dziedzinie, podniesie kulturę świadczenia usług i wzmocni świadomość nie tylko wśród dostawców, ale i użytkowników.

Celem projektu jest opracowanie platformy B3S (Business & Security Support System), do zarządzania bezpieczeństwem, zintegrowanego z systemem informatycznym klasy B/OSS (system SORT.BSS), dedykowanej dla małego lub średniego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Zadaniem platformy B3S będzie zarządzenie ryzykiem i incydentem zgodnie z dyrektywami NIS i GDPR, wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi (np. SOC, CERT) oraz współpraca z infrastrukturą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Główną zaletą takiej platformy będzie szybkie wykrywanie i reagowanie na zagrożenia sieciowe, analiza ryzyka zarówno w kontekście statycznym (okresowa analiza) jak i dynamicznym (analiza w czasie rzeczywistym). Wpisuje się to również w zagadnienia inteligentnych sieci w kontekście systemów informatycznych dla telekomunikacji.

Efektem końcowym będzie w pełni funkcjonalna platforma wspomagania zarządzania procesami biznesowymi i technicznymi operatora, łącząca komponenty zarządzania bezpieczeństwem i wsparcia zarządzania usługami wpisująca się w ramy Strategii Cyberbepieczeństwa RP na lata 2017 -2022.