Ankieta oceny szkolenia

"Bezpieczeństwo informacji w systemie SORT"

Łódź 30-31.01.2018r.

Posługując się skalą ocen od 5 do 1 , proszę ocenić szkolenie (5- bardzo dobra, 4- dobra, 3- przeciętna, 2- poniżej przeciętnej, 1- zła)
2. Ogólnie szkolenie oceniam na:
Sugestie: