Ewidencja sieci - Paszportyzacja sieci

System ewidencji sieci ARNIS jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na inwentaryzację urządzeń oraz elementów sieci realizowanych w różnych technologiach. System umożliwia m.in. ewidencję sieci optycznych, miedzianych wieloparowych i koncentrycznych z uwzględnieniem infrastruktury budowlanej. Intuicyjny interfejs pozwala skutecznie inwentaryzować wszystkie elementy sieci począwszy od węzła głównego, aż do zakończenia sieci. Dzięki wykorzystaniu, indywidualnie przygotowanego, podkładu mapowego zrealizowanego w oparciu o różne źródła danych zwiększona zostaje dokładność map. System ARNIS sprawdzi się doskonale w zarówno przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach usługowych jak i u operatorów.

Karta katalogowa produktu

Film: Paszportyzacja sieci w systemie ARNIS cz. 1 "Od ogółu do szczegółu czyli interface programu"

        Paszportyzacja sieci w systemie ARNIS cz. 2 "Weryfikacja warunków technicznych"

        Paszportyzacja sieci w systemie ARNIS cz. 3 "Podłączenie abonenta/klienta do istniejącej infrastruktury"

        Paszportyzacja sieci w systemie ARNIS cz. 4 "Budowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej" 

 

FUNKCJONALNOŚCI
SERWER KAFELEK
 • Rozwiązanie oparte na lokalnym, niezależnym serwerze mapowym.
 • Indywidualnie przygotowane zestawy map w oparciu o informacje z różnych źródeł danych GIS (Open Street Map, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
 • Pozycjonowanie obiektów mapowych w układzie współrzędnych geograficznych WGS-84.
 • Praca w oparciu o standaryzowany słownik adresów TERYT (GUS) oraz punkty adresowe (CODGiK) – import do bazy danych systemu ARNIS.
 • Automatyczne i inteligentne wyznaczanie adresów budynkowych na podstawie współrzędnych geograficznych pozycjonowanego obiektu mapowego.
PODKŁADY WEKTOROWE
 • Import dowolnej liczby podkładów wektorowych DWG/SHP (mapy geodezyjne, plany budynkowe itp.) do bazy danych.
 • Możliwość aktualizacji istniejących podkładów wektorowych bez ingerencji w zewidencjonowane obiekty Użytkowników systemu.
 • Indywidualne dostosowanie widoczności warstw podkładów wektorowych (w ramach konfiguracji systemu).
REPOZYTORIUM OBIEKTÓW 
 • Biblioteka predefiniowanych urządzeń i elementów ewidencjonowanej sieci.
 • Dynamicznie określany przez Użytkownika zbiór atrybutów opisujących urządzenia i elementy sieci, wykorzystywany do budowania metryki obiektu (paszportu obiektu).
 • Możliwość definicji wzorcowych obiektów Użytkownika na podstawie istniejących obiektów oferowanych w ramach repozytorium predefiniowanego lub z wykorzystaniem wbudowanego kreatora.
 • Wbudowany kreator typowych urządzeń i elementów sieci uwzględnia obiekty budowlane, urządzenia wykonane w różnych technologiach (np. telekomunikacyjne sieci miedziane wieloparowe, sieci światłowodowe xPON, informatyczne sieci komputerowe LAN/MAN/WAN, systemy radiowe).
MAGAZYN OBIEKTÓW 
 • Przeniesienie i pobranie obiektu do magazynu wraz z jego metryką oraz załącznikami co umożliwia np. późniejsze ponowne wykorzystanie obiektu w procesie inwentaryzacji.
 • Definiowanie grup obiektów, które mogą być przenoszone na magazyn.
 • Tworzenie obiektów na magazynie z możliwością uzupełnienia ich metryki i dołączania załączników.
 • Możliwość definiowania różnych magazynów (magazyn uszkodzonych urządzeń, magazyn nowych urządzeń itp.).
 • Przemieszczanie obiektów pomiędzy magazynami.
 • Niszczenie obiektów będących na magazynie.
REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 
 • Dołączanie plików i dokumentów w dowolnym formacie np.: zdjęcia JPG, dokumenty tekstowe (m.in.: doc, pdf, txt), rysunki i schematy (np. AutoCad, VISIO).
 • Podgląd dokumentów przez wbudowane narzędzia systemowe (przeglądarka plików graficznych, PDF, edytor plików tekstowych itp.)
 • Nadawanie uprawnień do odczytu, edycji (dodawanie, usuwanie) i pobrania dokumentów dla poszczególnych Użytkowników systemu.
RAPORTY 
 • Wbudowane narzędzia do konfiguracji wyglądu raportów Użytkownika.
 • Definiowanie indywidualnych szablonów raportów i zapis parametrów raportu do pliku lub bazy danych.
 • Specjalistyczne filtry precyzujące wynik raportu oraz możliwość indywidualnego dostosowania atrybutów obiektów w poszczególnym raporcie.
 • Automatyczne generowanie pełnego raportu do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) dla UKE na podstawie danych wprowadzonych do systemu.
ARCHITEKTURA
 • praca wielostanowiskowa w relacji klient-serwer,
 • możliwość pracy na rozłącznych obszarach mapowych (projektach) i nadawania stosownych uprawnień poszczególnym Użytkownikom systemu
 • możliwość pracy na wielu podkładach mapowych jednocześnie w ramach jednego projektu (inwentaryzacja sieci rozłącznych).
INTERFEJS
 • personalizacja wyglądu aplikacji oraz rozmieszczenia okien dokowanych na wielu monitorach dzięki zastosowaniu technologii TDI (ang. Tabbed Document Interface),
 • konfiguracja parametrów i narzędzi systemowych,
 • inteligentny system podpowiedzi w formie zestawu komunikatów,
 • intuicyjny interfejs programu ułatwiający inwentaryzację sieci.
NARZĘDZIA INWENTARYZACYJNE
 • prezentacja elementów wewnętrznych obiektów mapowych w postaci graficznej i tabelarycznej,
 • rozbudowany edytor graficzny szczegółowych schematów połączeń sieci umożliwiający tworzenie, wizualizację i wydruk szczegółowych schematów połączeń wewnętrznych w węzłach sieci,
 • automatyczne wyliczanie długości kabli telekomunikacyjnych z uwzględnieniem wszystkich zapasów na podstawie rzeczywistego przebiegu trasy,
 • narzędzia pomiarowe do wyliczania długości i pola powierzchni dla dowolnego obszaru mapy,
 • trasowanie połączenia dla wybranego abonenta i prezentacja przebiegu całej trasy na mapie,
 • wizualizacja zajętości kabli telekomunikacyjnych,
 • zastosowanie wbudowanych kreatorów do definicji elementów sieci pozwala na efektywniejszą inwentaryzację poprzez dynamiczne definiowanie: nieregularnych profili kanalizacji pierwotnej,wielu rur kanalizacji wtórnej i mikrokanalizacji wraz z definicją kolorystyki, urządzeń końcowych sieci.