Bramki SMS i serwery faksowe

W naszej ofercie znajdują się bramy medialne marki iQsim służące do przesyłanie informacji poprzez SMS, głos oraz e-mail, mogą również pełnić funkcję faks-serwera. Produkty iQsim zapewniają łączność z sieciami 2G/3G dzięki możliwości zostawania od 4 do nawet 32 interfejsów GSM. Bramki iQsim oferują pełen zakres usług głosowych i transmisji danych dla dostawców usług i firm. 

Bramy medialne iQsim to połączenie technologii ISDN/IP/GSM  w jednym urządzeniu. To połączenie pozwala uzyskać wymierne korzyści takie jak oszczędność kosztów usług telekomunikacyjnych czy dodatkowe usługi np. serwer faksów. Dostępne są dwie serie bram iQsim: seria S przeznaczona do przesyłania komunikatów tylko za pomocą SMS oraz seria CR, która poza funkcją SMS umożliwia przesyłanie informacji za pomocą głosu, korzystając z transferu komórkowego oraz telefonii PABX.

 

MEDIALNE BRAMY SMS & Voice

Brama iQsim CR250/CR400 stanowi wspólną platformę dla sieci ISDN, IP i komórkowej.

Pobierz kartę produktu CR250

Pobierz kartę produktu CR400

 • Umożliwia wysyłanie i odbieranie SMS, faksów i e-maili z każdego miejsca  wystarczy dostęp do poczty elektronicznej.
 • Połączenie z centralą PBX odbywa się bez zmian dotychczasowej infrastruktury telekomunikacyjnej (Passthrough).
 • Optymalizacja kosztów połączeń.
 • Kompatybilne z protokołem SMTP T.37
 • Maksymalnie do 500 użytkowników dla CR250 i 2000 dla CR400

SERWER FAKSÓW

FAX SERWER iQsim umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio przez skrzynkę e-mail. Dzięki zastosowaniu FAX-Serwera informacje docierają bezpośrednio do adresata z zachowaniem pełnej tajemnicy korespondencji. Jądrem FAX-Serwera jest brama medialna iQsim CR250/CR400, pozwalająca zintegrować technologie VoIP, ISDN i GSM, a przez to zoptymalizować koszty połączeń.

Zastosowanie Faks serwera iQsim pozwala na:

 • wysyłanie i odbieranie faksów przy wykorzystaniu dowolnego klienta poczty elektronicznej
 • korzystanie z faksu i telefonu na tym samym numerze

Korzyści:

 • Wysyłka/odbiór faksów, tak proste jak wysyłanie i odbieranie e-maila
 • Informacja o nadejściu nowego faksu na e-mail
 • Jeden numer DDI na telefon i FAX
 • Konwergencja z usługami głosowymi i SMS
 • Interfejs www dla łatwego zarządzania
 • Optymalizacja kosztów – eliminacja tradycyjnego faksu pozwoli zaoszczędzić czas, papier, tusz itp., eliminuje też koszty utrzymaniowe faksu
 • Zachowanie tajemnicy/zgodność z polityką bezpieczeństwa – dokumenty są wysyłane i odbierane bezpośrednio na skrzynkę e-mail adresata, nie leżą już na faksie, dostępne dla każdego.