Platforma SORT.B3S

Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem. Przeznaczona jest do kompleksowej obsługi operatora telekomunikacyjnego. Łączy komponenty wspierające zarządzanie usługami i bezpieczeństwem.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku w połączeniu ze sprawdzonym podejściem modułowym dają zupełnie nową jakość i możliwości systemu. Innowacyjne mechanizmy automatyzacji działań i podejście procesowe sprawiają, że praca jest bardziej efektywna. Unikalny i szeroki zakres funkcjonalny zaspokaja bieżące i przyszłe potrzeby operatora. 

ZOBACZ KARTĘ PRODUKTU

CZYM JEST PLATFORMA SORT.B3S


 W skład zintegrowanej Platformy SORT.B3S wchodzą 3 podstawowe komponenty. Mogą funkcjonować oddzielnie, jednak ich wzajemna współpraca pozwoli na maksymalizację realnych korzyści dla operatora.

     

Główny komponent platformy SORT.BSS zawiera moduł wsparcia biznesu i szereg modułów dodatkowych zapewniających to, co jest niezbędne do realizacji podstawowych procesów u operatora. Umożliwia obsługę klientów, pełne wsparcie sprzedaży i rozliczania usług, zarządzanie pracą techników, a także ewidencję urządzeń i sprawozdawczość. Interakcja z abonentem w module dystrybucji informacji pozwala na utrzymywanie trwałych relacji. Elektroniczne biuro obsługi klienta umożliwia klientowi samodzielne zarządzanie usługami i płatności. 

        Zapewnia wsparcie operatora w zakresie zarządzania siecią w celu świadczenia usług. To przede wszystkim sterowanie rozwiązaniami sprzętowymi i usługowymi (m.in. GPON, HFC, VoIP, IPTV) oraz szeroko pojęty provisioning. Współpracuje z większością dostępnych na rynku dostawców platform. Umożliwia weryfikację dostępności usług na danym obszarze oraz wizualizację topologii sieci.  
        Umożliwia spełnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstwa i prowadzenie analiz ryzyka. Utworzony do zbierania i analizy zdarzeń pochodzących z infrastruktury sieciowej i procesów. Pozwala na ciągłe monitorowanie poziomu ryzyka, kontrolę nadużyć i dobór zabezpieczeń. Komponent umożliwia okresową ocenę podatności zasobów i procesów na zagrożenia zidentyfikowane w organizacji. 
         

CO ZYSKASZ DZIĘKI SORT.B3S


 • Pełny system klasy BSS/OSS do obsługi biznesu operatora zawierający wszystkie niezbędne moduły
 • Automatyzację działań i procesów
 • Narzędzie pozwalające na modelowaniem przebiegu procesów biznesowych
 • Zabezpieczenie biznesu poprzez analizę ryzyka i nadużyć oraz możliwość doboru zabezpieczeń
 • Wsparcie w zachowaniu zgodności z aktualnym stanem prawnym
 • Ograniczenie liczby dokumentów papierowych do niezbędnego minimum a przez to ograniczenie kosztów
 • Kontrolę pracy personelu i operacji wykonywanych w systemie
 • Automatyczne sterowanie usługami
 • Raportowanie zgodne z aktualnymi potrzebami
 • Możliwość pracy zdalnej dzięki webowemu interfejsowi
 • Wsparcie serwisowe 24/7/365, aktualizacje oprogramowania, doradztwo prawno - techniczne.

 

MODELE LICENCYJNE


   

LICENCJA

 • Zakup licencji i instalacja oprogramowania na wewnętrznych zasobach Operatora
       
   

SUBSKRYPCJA

 • Dostęp do systemu z miesięczną opłatą subskrypcyjną
 • Instalacja oprogramowania na wewnętrznych zasobach Operatora
       

   

SaaS

 • Zdalny dostęp do Systemu z miesięczną opłatą za udostępnienie usługi
 • Infrastruktura w zasobach sprzętowych dostawcy
       

Platforma SORT.B3S powstała w ramach projektu pn.: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.