Profesjonalna taryfikacja - system bilingowy

SORT Profit jest aplikacją do przetwarzania danych bilingowych generowanych przez systemy telekomunikacyjne różnych typów i producentów. Może być stosowany w firmach, jednostkach budżetowych, grupach biznesowych. Sprawdzi się tam, gdzie wymagana jest dokładna analiza ruchu telefonicznego i konsekwentna polityka rozliczania kosztów. System pozwala obliczać koszty rozmów telefonicznych realizowanych w centralach pracujących w tradycyjnej technologii TDM jak również w technologii VoIP (Cisco Call Manager, Asterisk, inne). Umożliwia rozliczanie kosztów połączeń  z telefonów komórkowych oraz transmisji danych.

Karta katalogowa produktu

CECHY SYSTEMU:

 • realizacja systemu jedno lub wielostanowiskowa,
 • obsługa pojedynczych central jak również sieci abonenckich systemów telekomunikacyjnych, różnego rodzaju i różnych producentów,
 • intuicyjny interfejs użytkownika systemu,
 • łatwe przeglądanie, sortowanie i filtrowanie danych,
 • przechowywanie danych w relacyjnej bazie danych SQL z zastosowanie serwera bazodanowego ORACLE lub Firebird,
 • możliwość definiowania indywidualnego poziomu uprawnień dostępu do systemu,
 • opcjonalne zdalne wsparcie serwisowe poprzez łącze modemowe lub VPN
 • w rozwiązaniach wielostanowiskowych praca na serwerze poprzez usługę zdalnego pulpitu, elastyczne licencjonowanie.

FUNKCJONALNOŚCI:

Przetwarzanie i taryfikacja rekordów taryfikacyjnych (CDR)
 • kolekcjonowanie danych taryfikacyjnych w trybie automatycznym według zdefiniowanego harmonogramu lub ręcznym,
 • pobieranie rekordów CDR z różnych źródeł (np. online, bufor, baza danych, webserwis, serwer FTP, z dysku),
 • import rekordów CDR do zunifikowanej struktury na postawie konfigurowalnej definicji importu,
 • alarmy importu CDR wg zdefiniowanych kryteriów,
 • naliczanie kosztów za rozmowy telefoniczne podczas importu danych do systemu z możliwością późniejszej retaryfikacji,
 • przeglądanie rekordów taryfikacyjnych z wielu central w jednej tabeli,
 • możliwość szukania i rozliczania połączeń transferowanych oraz połączeń przy użyciu PIN kodów,
 • rozliczanie połączeń z uwzględnieniem rabatów minutowych (pakiet minut), kwotowych.
Baza abonentów
 • odwzorowanie struktury hierarchicznej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem miejsc powstawania kosztów (MPK),
 • możliwość synchronizacji struktury jednostek i abonentów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (plik .xls) lub usług katalogowych Active Directory,
 • szczegółowe dane osobowe, adresowe, kontaktowe,
 • pełna historia modyfikacji w ramach struktury hierarchicznej i danych abonentów.
Raportowanie
 • definiowanie wyglądu graficznego raportów,
 • zestawienie kosztów połączeń dla poszczególnych oddziałów, działów i pracowników w formie bilingu, minibilingu i podsumowania,
 • zestawienie najczęściej wybieranych numerów, najdłuższych i najdroższych połączeń,
 • raporty kontrolne monitorujące import danych bilingowych,
 • kalkulator kosztów połączeń telefonicznych różnych operatorów,
 • zestawienia służące do weryfikacji faktur otrzymanych od operatorów,
 • eksport raportów do formatów xls, txt, pdf, xml, html, qrp,
 • dostarczanie raportów do abonenta w formie załącznika do wiadomości e-mail.
Fakturowanie
 • pojedyncze lub zbiorowe generowanie faktur dla wszystkich lub wybranej grupy pracowników wraz z załącznikami,
 • definiowanie opłat stałych za dodatkowe usługi,
 • zarządzanie rabatami do opłat (kwotowymi, procentowymi rejestr sprzedaży VAT,
 • możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów finansowo – księgowych.
Plany taryfowe
 • ustawianie planów taryfowych, impulsowych, czasowych lub sekundowych z podziałem na poszczególnych operatorów oraz wiązki łączy,
 • możliwość określenia różnego rodzaju taryf z podziałem na frakcje z funkcją taryfikacji czasowej, sekundowej lub impulsowej, intuicyjne zarządzanie prefiksami i konfiguracją rozliczania,
 • przechowywanie archiwalnych planów taryfowych.
Dostęp do danych poprzez WWW 
 • publikacja raportów zbiorczych z odziałem na oddziały, działy, pracowników,
 • udostępnianie pracownikom zestawienia ich własnych rekordów połączeń wychodzących,
 • udostępnianie kadrze zarządzającej oraz kierownictwu zestawień dla podległych oddziałów, działów, pracowników,
 • informacje o urządzeniach będących w posiadaniu pracownika np. telefon, modem, tablet itp.
 • graficzna prezentacja statystyki generowanego ruchu telefonicznego, oznaczenie połączeń prywatnych,
 • kontrola dostępu do danych publikowanych na serwerze poprzez system autoryzacji. 
Statystyka ruchowa
 • analiza ruchu dla wiązki łączy (natężenie ruchu) GNR, TCBH, ADPH
 • obliczanie parametrów jakościowych ruchu telefonicznego dla wiązki łączy, np. sprawność użytkowa ASR, liczba oraz średni czas połączeń.
Rozliczenia międzyoperacyjne
 • rozliczenie połączeń telefonicznych na dowolnie zdefiniowanej wiązce łączy (ilość rekordów, sumaryczny czas połączeń - oddzielnie dla kierunku przychodzącego i wychodzącego),
 • dowolnie definiowana taryfa, indywidualnie dla każdego kierunku lub dostawcy usług (z uwzględnieniem pory dnia, dnia tygodnia, święta)
 • rozliczanie usług na wybranym kierunku wg sumy minut.