Dystrybucja informacji - powiadomienia sms

System dystrybucji informacji VOCATEL jest złożonym narzędziem wspierającym komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w organizacji. Wyposażony w innowacyjny mechanizm do tworzenia scenariuszy umożliwia realizacje skomplikowanych akcji powiadamiania w bardzo prosty i przyjazny sposób. Pozwala dostarczyć różne komunikaty do wielu użytkowników wykorzystując dostępne dla każdego kanały komunikacji (SMS, e-mail, Voice). Dzięki infrastrukturze instalowanej w zasobach wewnętrznych klienta system spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa informacji, a powiadomienia SMS itp. działają sprawnie, szybko i bez zakłóceń.

Karta katalogowa produktu

Podstawą działania systemu są określone przez użytkownika scenariusze przebiegu akcji powiadamiania. Architektura SDI VOCATEL umożliwia ustalenie, nie tylko dowolnej liczby scenariuszy, ale i wielu grup odbiorców. Każdemu z odbiorców można przypisać preferowany sposób komunikacji: główny i zapasowy. Z kolei możliwość integracji systemu z wewnętrzną infrastrukturą informatyczną organizacji daje dodatkowe możliwość rozbudowy o kolejne funkcjonalności jak np. uruchamianie sygnalizatorów optycznych, dźwiękowych, syren alarmowych, tablic świetlnych itp. Ponadto istnieje możliwość współpracy z systemami alarmowymi oraz pożarowymi na obiektach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

System został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26.11.2016r. Powiadomienia SMS oraz integracja z innymi systemami zapewniają spójność funkcjonalną, a co za tym idzie ułatwiają działanie na każdej płaszczyźnie.

FUNKCJONALNOŚCI
 • Automatyzacja i przyspieszenie procesu powiadamiania określonej grupy osób przy jednoczesnej minimalizacji kosztów akcji powiadamiania
 • Szeroki wachlarz możliwych do wykorzystania kanałów komunikacyjnych (SMS, TEL, EMAIL, FAX)
 • Dwukierunkowa wymiana informacji umożliwiająca interakcje z odbiorcą wiadomości (np. przeprowadzenie sondy, postawienie sztabu kryzysowego z potwierdzeniem przybycia)
 • Uruchomienie scenariusza za pomocą „jednego przycisku” włączanego ręcznie lub za pomocą autoryzowanych wiadomości SMS. Dzięki temu informacja zostaje wysłana do dowolnej liczby adresatów, bez zbędnej zwłoki, przy minimum zaangażowania ze strony operatora.
 • Możliwość uruchomienia automatycznego scenariusza jako reakcji na zmianę poziomu określonego czynnika(czujnika) lub jako reakcja na efekty wcześniej realizowanego scenariusza.
 • Wbudowany syntezator mowy umożliwiający przekazanie komunikatów za pomocą głosu i tradycyjnej telefonii, gwarantując że informacja dotrze do każdego bez ograniczeń jakimi obarczona jest wiadomość tekstowa
 • Panel rejestracji klienta ułatwia dodawanie nowych osób do systemu wraz z lokalizacją.
ARCHITEKTURA
 • System posiada własną bazę odbiorców wraz z przypisanymi urządzeniami końcowymi, danymi adresowymi, oraz atrybutami np. osobistym kodem PIN, którym przykładowo potwierdza się otrzymanie komunikatu
 • Całość infrastruktury sprzętowej, baza danych oraz sama aplikacja jest instalowana w zasobach sprzętowych u klienta co daje pełną kontrolę zarówno w aspekcie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, jak również daje możliwość monitorowania parametrów związanych z gotowością do pracy poszczególnych elementów sprzętowych oraz umożliwia przeprowadzanie tzw. alarmów próbnych
 • Raportowanie - operator może na bieżąco śledzić postępy w realizacji akcji powiadamiania, a po jego zakończeniu generować zarówno proste, jak i zaawansowane raporty z przebiegu procesu informowania
 • Kontrola dostępu do danych poprzez udzielenie stosownych uprawnień oraz przypisanie wybranych scenariuszy do operatora
 • Brak anonimowości czyli pełna archiwizacja czynności wykonywanych w systemie
 • Możliwość wcześniejszego opracowania scenariusza i jego testowania pozwala unikać błędów i chaosu podczas realizacji procesu powiadamiania
 • W przypadku braku kontaktu z odbiorcom przy użyciu preferowanego sposobu powiadamiania istnieje możliwość przypisania kanałów zapasowych i ustalanie ich hierarchii
 • Zdefiniowanie grupy odbiorców minimalizuje możliwość popełnienia błędów ewidencyjnych
 • Pewność dostarczenia wiadomości do odbiorcy dzięki wbudowanym mechanizmom zwrotnego potwierdzenia odbioru
 • Brak dostępu do wiadomości osób niepowołanych oraz utajnienie korespondencji dzięki zastosowaniu weryfikacji odbiorcy wiadomości poprzez autoryzowanie kodem PIN
PROSTY SCENARIUSZ
ZŁOŻONY SCENARIUSZ
PANEL REJSTRACYJNY
KONSOLA ADMINISTRACYJNA