Dostosowanie do wymogów kodeksu NCER

14 sty 2022

Udostępnij wpis

Gwarancja niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych w przypadku stanu zagrożenia lub blackoutu to tylko jedno z założeń kodeksu NCER (ang. network code on electricity emergency and restoration).

Miło nam poinformować, że zespół Comfortel z powodzeniem zakończył kolejny projekt dla OSD z branży wydobywczej w zakresie zaprojektowania, budowy i dostosowania systemu komunikacji głosowej do wymogów tego kodeksu. Już wkrótce przystąpimy do kolejnych realizacji, o czym z pewnością będziemy informować.

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych to kodeks operacyjny określający zasady współpracy operatorów systemu przesyłowego OSP, operatorów systemu dystrybucyjnego OSD, znaczących użytkowników sieci SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiające kodeks NCER, wymusza konieczność dostosowania w terminie do 18.12.2022, systemów łączności głosowej, infrastruktury związanej z systemami łączności, w tym źródeł rezerwowego zasilania, dla spełnienia minimalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Szczegóły na stronie: Systemy NCER