Kolejne ambitne wyzwanie

16 mar 2022

Udostępnij wpis

Dla naszego klienta – firmy ASTA-NET wdrażamy system wspierający współpracę operatorów telekomunikacyjnych w modelu usług hurtowych.
Rozwiązanie stworzone jest przez Comfortel w oparciu o autorskie moduły, m.in. moduł BSS i OSS.
Nowoczesna architektura daje szerokie możliwości integracji z systemami zewnętrznych dostawców, co umacnia potencjał rozwoju ASTA-NET na kolejne lata.
Obecnie prowadzone prace skupiają się na integracji z rozwiązaniem NEDAPS firmy WASKO SA
Dziękujemy Partnerom i zespołom za współpracę.