COMFORTEL SP. Z O.O.

ul. Dojazdowa 9b
43-100 Tychy

tel. 32 218 02 80
fax. 32 218 02 99
e-mail: biuro@comfortel.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000253533
NIP: 6462714151
REGON: 240198507
BDO: 000012852

Bank Spółdzielczy w Tychach
Nr konta: 33 8435 0004 0000 0008 6945 0001
Kapitał zakładowy: 3.160.000 zł

Szybki kontakt

Dział handlu
tel. +48 32 218 04 92
e-mail: handel@comfortel.pl
Systemy teleinformatyczne
tel. +48 32 218 04 84
Systemy IT i oprogramowanie
tel. +48 32 218 02 90
System
eTerapia24
tel. +48 32 218 04 70