Comfortel

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Właścicielem i administratorem niniejszego serwisu jest Comfortel Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Administratorem Państwa danych osobowych jest Comfortel sp. z o.o. z siedzibą w (43-100) Tychy, ul. Dojazdowa 9B; NIP: 6462714151, e-mail: biuro [at] comfortel.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji wiążących nas umów, działań marketingowych, sprzedaży produktów i wynikających z nich rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umów (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z umów, wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, personel Administratora i inne podmioty stowarzyszone Administratora, w szczególności, ale nie wyłącznie: pracownicy zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wykorzystanie plików „cookies”

Cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, oraz dostosowania do niej wyglądu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.