Bilingowanie - taryfikacja i profesjonalne systemy bilingowe

Bilingowanie

SORT Profit jest aplikacją do przetwarzania danych bilingowych generowanych przez systemy telekomunikacyjne różnych typów i producentów. Taryfikacja i inne funkcjonalności w ramach systemu bilingowego są tutaj mocno rozbudowane. Rozwiązania jakie oferuje system bilingowy sprawiają, że może być stosowany w firmach, jednostkach budżetowych, grupach biznesowych. Sprawdzi się tam, gdzie wymagana jest dokładna analiza ruchu telefonicznego i konsekwentna polityka rozliczania kosztów (MPK). System pozwala obliczać koszty rozmów telefonicznych realizowanych w centralach pracujących w tradycyjnej technologii TDM jak również w technologii VoIP (Cisco Call Manager, Asterisk, inne). Umożliwia rozliczanie kosztów połączeń z telefonów komórkowych oraz transmisji danych

 

Główne cechy systemu:

 • realizacja systemu jedno- lub wielostanowiskowa
 • konfiguracja dostosowana do klienta podczas wdrożenia
 • obsługa pojedynczych central jak również ich sieci
 • import i mediacja zdarzeń CDR z systemów różnych producentów
 • współpraca z AD
 • intuicyjny interfejs użytkownika systemu
 • łatwe przeglądanie, sortowanie i filtrowanie danych
 • możliwość definiowania indywidualnego poziomu uprawnień dostępu do systemu

GŁÓWNE KOMPONENTY I FUNKCJONALNOŚCI

Przetwarzanie i taryfikacja rekordów zdarzeń CDR:

 • automatyczne kolekcjonowanie danych taryfikacyjnych
 • pobieranie CDR z różnych źródeł (on-line, bufor, baza danych, webserwis, FTP, z dysku)
 • import CDR do zunifikowanej struktury na postawie konfigurowalnej definicji importu
 • alarmy importu CDR wg zdefiniowanych kryteriów
 • naliczanie kosztów za rozmowy telefoniczne podczas importu danych do systemu z możliwością późniejszej retaryfikacji
 • przeglądanie rekordów taryfikacyjnych z wielu central w jednej tabeli
 • możliwość szukania i rozliczania połączeń transferowanych oraz połączeń przy użyciu PIN kodów
 • rozliczanie połączeń z uwzględnieniem rabatów minutowych (pakiet minut), kwotowych

Baza abonentów:

 • odwzorowanie struktury hierarchicznej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem miejsc powstawania kosztów (MPK)
 • możliwość synchronizacji struktury jednostek i abonentów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (plik .xls) lub usług katalogowych Active Directory
 • szczegółowe dane osobowe, adresowe, kontaktowe
 • pełna historia modyfikacji w ramach struktury hierarchicznej i danych abonentów
 • ewidencja urządzeń, np. telefonów

Raportowanie:

 • definiowanie wyglądu graficznego raportów,
 • zestawienie kosztów połączeń dla poszczególnych oddziałów, działów i pracowników w formie bilingu, minibilingu i podsumowania
 • zestawienie najczęściej wybieranych numerów, najdłuższych i najdroższych połączeń
 • raporty kontrolne monitorujące import danych bilingowych
 • kalkulator kosztów połączeń telefonicznych różnych operatorów
 • zestawienia służące do weryfikacji faktur otrzymanych od operatorów
 • eksport raportów do formatów xls, txt, pdf, xml, html, qrp
 • dostarczanie raportów do abonenta w formie załącznika do wiadomości e-mail

Fakturowanie:

 • pojedyncze lub zbiorowe generowanie faktur dla wszystkich lub wybranej grupy pracowników wraz z załącznikami
 • definiowanie opłat stałych za dodatkowe usługi
 • zarządzanie rabatami do opłat (kwotowymi, procentowymi rejestr sprzedaży VAT
 • możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów finansowo – księgowych

Plany taryfowe:

 •  ustawianie planów taryfowych, impulsowych, czasowych lub sekundowych z podziałem na poszczególnych operatorów oraz wiązki łączy,
 • możliwość określenia różnego rodzaju taryf z podziałem na frakcje z funkcją taryfikacji czasowej, sekundowej lub impulsowej, intuicyjne zarządzanie prefiksami i konfiguracją rozliczania,
 • przechowywanie archiwalnych planów taryfowych.

Statystyka ruchowa:

 • analiza ruchu dla wiązki łączy (natężenie ruchu) GNR, TCBH, ADPH
 • obliczanie parametrów jakościowych ruchu telefonicznego dla wiązki łączy, np. sprawność użytkowa ASR, liczba oraz średni czas połączeń.

Rozliczenia międzyoperatorskie:

 • rozliczenie połączeń telefonicznych na dowolnie zdefiniowanej wiązce łączy (ilość rekordów, sumaryczny czas połączeń – oddzielnie dla kierunku przychodzącego i wychodzącego),
 • dowolnie definiowana taryfa, indywidualnie dla każdego kierunku lub dostawcy usług (z uwzględnieniem pory dnia, dnia tygodnia, święta)
 • rozliczanie usług na wybranym kierunku wg sumy minut.