Ewidencja sieci

Ewidencja sieci

System ewidencji sieci ARNIS jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na inwentaryzację urządzeń oraz elementów sieci realizowanych w różnych technologiach. To rozwiązanie zapewniające skuteczną paszportyzację sieci. System umożliwia m.in. ewidencję sieci optycznych, miedzianych wieloparowych i koncentrycznych z uwzględnieniem infrastruktury budowlanej. Intuicyjny interfejs wykorzystany w paszportyzacji sieci pozwala skutecznie inwentaryzować wszystkie elementy sieci począwszy od węzła głównego, aż do zakończenia sieci. Dzięki wykorzystaniu, indywidualnie przygotowanego, podkładu mapowego zrealizowanego w oparciu o różne źródła danych zwiększona zostaje dokładność map. System ARNIS sprawdzi się doskonale w zarówno przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach usługowych jak i u operatorów. Nasz system paszportyzacji sieci, pozwala zarządzać nawet bardzo rozbudowanymi systemami, czego efektem jest ich większa sprawność, bezpieczeństwo i efektywność.

GŁÓWNE KOMPONENTY I FUNKCJONALNOŚCI

SERWER KAFELEK

 • Rozwiązanie oparte na lokalnym, niezależnym serwerze mapowym.
 • Indywidualnie przygotowane zestawy map w oparciu o informacje z różnych źródeł danych GIS
 • Pozycjonowanie obiektów mapowych w układzie współrzędnych geograficznych WGS-84.
 • Praca w oparciu o standaryzowany słownik adresów TERYT (GUS) oraz punkty adresowe (GUGiK) – import do bazy danych systemu ARNIS.
 • Automatyczne i inteligentne wyznaczanie adresów budynkowych na podstawie współrzędnych geograficznych pozycjonowanego obiektu mapowego.

PODKŁADY WEKTOROWE

 • Import dowolnej liczby podkładów wektorowych DWG/SHP (mapy geodezyjne, plany budynkowe itp.) do bazy danych.
 • Możliwość aktualizacji istniejących podkładów wektorowych bez ingerencji w zewidencjonowane obiekty Użytkowników systemu.
 • Indywidualne dostosowanie widoczności warstw podkładów wektorowych (w ramach konfiguracji systemu).

BIBLIOTEKA URZĄDZEŃ

 • Biblioteka wzorcowych urządzeń i elementów ewidencjonowanej sieci.
 • Dynamicznie określany przez Użytkownika zbiór atrybutów opisujących urządzenia i elementy sieci, wykorzystywany do budowania metryki obiektu (paszportu obiektu).
 • Możliwość definicji wzorcowych obiektów Użytkownika na podstawie istniejących obiektów oferowanych w ramach repozytorium predefiniowanego lub z wykorzystaniem wbudowanego kreatora.
 • Wbudowany kreator typowych urządzeń i elementów sieci uwzględnia obiekty budowlane, urządzenia wykonane w różnych technologiach (np. telekomunikacyjne sieci miedziane wieloparowe, sieci światłowodowe xPON, informatyczne sieci komputerowe LAN/MAN/WAN, systemy radiowe).
 • Możliwość automatycznego przydzielania nazw ewidencjonowanym elementom sieci (numeratory, katalogi nazw).

MAGAZYN OBIEKTÓW

 • Przeniesienie i pobranie obiektu do magazynu wraz z jego metryką oraz załącznikami co umożliwia np. późniejsze ponowne wykorzystanie obiektu w procesie inwentaryzacji.
 • Definiowanie grup obiektów, które mogą być przenoszone na magazyn.
 • Tworzenie obiektów na magazynie z możliwością uzupełnienia ich metryki i dołączania załączników.
 • Możliwość definiowania różnych magazynów (magazyn uszkodzonych urządzeń, magazyn nowych urządzeń itp.).
 • Przemieszczanie obiektów pomiędzy magazynami.
 • Niszczenie obiektów będących na magazynie.

MODUŁ ZAŁĄCZNIKÓW

 • Dołączanie plików i dokumentów w dowolnym formacie np.: zdjęcia JPG, dokumenty tekstowe (m.in.: doc, pdf, txt), rysunki i schematy (np. AutoCad, VISIO).
 • Podgląd dokumentów przez wbudowane narzędzia systemowe (przeglądarka plików graficznych, PDF, edytor plików tekstowych itp.)
 • Nadawanie uprawnień do odczytu, edycji (dodawanie, usuwanie) i pobrania dokumentów dla poszczególnych Użytkowników systemu.
 • Automatyczne generowanie schematu blokowego sieci telekomunikacyjnej.
 • Możliwość eksportu raportów do plików m.in. CSV, XLS/XLSX, XML, JPG/PNG.

RAPORTY

 • Wbudowane narzędzia do konfiguracji wyglądu raportów Użytkownika.
 • Definiowanie indywidualnych szablonów raportów i zapis parametrów raportu do pliku lub bazy danych.
 • Specjalistyczne filtry precyzujące wynik raportu oraz możliwość indywidualnego dostosowania atrybutów obiektów w poszczególnym raporcie.
 • Automatyczne generowanie pełnego raportu do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) dla UKE na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

ARCHITEKTURA

 • Praca wielostanowiskowa w relacji klient-serwer.
 • Możliwość pracy na rozłącznych obszarach mapowych (projektach) i nadawania stosownych uprawnień poszczególnym Użytkownikom systemu.
 • Możliwość pracy na wielu podkładach mapowych jednocześnie w ramach jednego projektu (inwentaryzacja sieci rozłącznych).
 • Możliwość szyfrowania połączenia klient-baza danych.

INTERFEJS

 • Personalizacja wyglądu aplikacji oraz rozmieszczenia okien dokowanych na wielu monitorach dzięki zastosowaniu technologii TDI.
 • Konfiguracja parametrów i narzędzi systemowych.
 • Inteligentny system podpowiedzi w formie zestawu komunikatów.
 • Intuicyjny interfejs programu ułatwiający inwentaryzację sieci.

NARZĘDZIA INWENTARYZACYJNE

 • Prezentacja elementów wewnętrznych obiektów mapowych w postaci graficznej i tabelarycznej.
 • Rozbudowany edytor graficzny szczegółowych schematów połączeń sieci umożliwiający tworzenie, wizualizację i wydruk szczegółowych schematów połączeń wewnętrznych w węzłach sieci.
 • Automatyczne wyliczanie długości kabli telekomunikacyjnych z uwzględnieniem wszystkich zapasów na podstawie rzeczywistego przebiegu trasy.
 • Trasowanie połączenia dla wybranego abonenta i prezentacja przebiegu całej trasy na mapie.
 • Wizualizacja zajętości kabli telekomunikacyjnych.
 • Zastosowanie wbudowanych kreatorów do definicji elementów sieci pozwala na efektywniejszą inwentaryzację poprzez dynamiczne definiowanie: nieregularnych profili kanalizacji pierwotnej, wielu rur kanalizacji wtórnej i mikrokanalizacji wraz z definicją kolorystyki, urządzeń końcowych sieci.
 • Import infrastruktury budowlanej z wybranych warstw map geodezyjnych w postaci plików DX
 • Szybka zamiana urządzeń na nowsze bez konieczności ingerencji w już zewidencjonowane połączenie
 • Automatyczne wyznaczenia trasy od punktu do punku z pełną wizualizacją graficzną i zestawieniem punktów pośrednich
 • Dynamiczne definiowanie profili kanalizacji pierwotnej, wtórnej i mikrokanalizacji
 • Prezentacja zewidencjonowanych urządzeń w postaci kartotek np. kartoteki kablowej z prezentacją trasy połączeniowej

JAK MOŻESZ NABYĆ SYSTEM ARNIS?

System ewidencji sieci ARNIS realizowany jest w architekturze klient – serwer zarówno w modelu jedno- jak i wielostanowiskowym. Oparty jest na sprawdzonej bezie danych PostgreSQL. Struktura systemu dopasowana jest również do efektywnego wykonywania kopii zapasowych poprzez wydzielenie odrębnych serwerów baz danych i repozytorium dokumentów. Istnieje możliwość zastosowania wirtualizacji.

Ze względu na swoją unikalną architekturę dystrybuowany jest na zasadach tradycyjnej licencji bezterminowej. Wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji świadczone jest w ramach odrębnej opłaty.