System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

SMART

Tytuł projektu: SMART – system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

Cele projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMART obejmującego:

  • system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K,
  • system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych SMA-X
  • kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT

Efektem projektu SMART będzie ukierunkowany na aktywizację ruchową system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu z wykorzystaniem spersonalizowanego algorytmu optymalizacji bezpiecznego wysiłku fizycznego o charakterze fizjoprofilaktyki.

Partnerzy projektu:

  • Politechnika Śląska
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wartość projektu: 4 516 580,63 zł

Wartość dofinansowania: 3 575 060,61 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.