Dotacja na kapitał obrotowy Comfortel Sp. z o.o.

Comfortel Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy Comfortel sp. z o.o.
Całkowity koszt realizacji projektu: 112 464,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 112 464,00zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie Umowy POIR.03.04.00-24-0754/20-00.

System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

SMART

Celem prowadzonego projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem

PLATFORMA SORT.B3S

Przeznaczona jest do kompleksowej obsługi operatora telekomunikacyjnego. Łączy komponenty wspierające zarządzanie usługami i bezpieczeństwem.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku w połączeniu ze sprawdzonym podejściem modułowym dają zupełnie nową jakość i możliwości systemu. Innowacyjne mechanizmy automatyzacji działań i podejście procesowe sprawiają, że praca jest bardziej efektywna. Unikalny i szeroki zakres funkcjonalny zaspokaja bieżące i przyszłe potrzeby operatora.