Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem

PLATFORMA SORT.B3S

Przeznaczona jest do kompleksowej obsługi operatora telekomunikacyjnego. Łączy komponenty wspierające zarządzanie usługami i bezpieczeństwem.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku w połączeniu ze sprawdzonym podejściem modułowym dają zupełnie nową jakość i możliwości systemu. Innowacyjne mechanizmy automatyzacji działań i podejście procesowe sprawiają, że praca jest bardziej efektywna. Unikalny i szeroki zakres funkcjonalny zaspokaja bieżące i przyszłe potrzeby operatora.

System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

SMART

Celem prowadzonego projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.