Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami

RAS 4 NoW

Tytuł projektu : Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW.

Wartość projektu : 7 037 512,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 5 510 790,08 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Dotacja na kapitał obrotowy Comfortel Sp. z o.o.

Comfortel Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy Comfortel sp. z o.o.
Całkowity koszt realizacji projektu: 112 464,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 112 464,00zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie Umowy POIR.03.04.00-24-0754/20-00.

System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

SMART

Celem prowadzonego projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu.

Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem

PLATFORMA SORT.B3S

Przeznaczona jest do kompleksowej obsługi operatora telekomunikacyjnego. Łączy komponenty wspierające zarządzanie usługami i bezpieczeństwem.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku w połączeniu ze sprawdzonym podejściem modułowym dają zupełnie nową jakość i możliwości systemu. Innowacyjne mechanizmy automatyzacji działań i podejście procesowe sprawiają, że praca jest bardziej efektywna. Unikalny i szeroki zakres funkcjonalny zaspokaja bieżące i przyszłe potrzeby operatora.