Wdrożenia

Skutecznie i profesjonalnie przeprowadzone
wdrożenie nie zakłóci ciągłości działania przedsiębiorstwa

Wdrożenie jest zestawem wielu czynności mających na celu rozbudowę, modyfikację lub wprowadzenie całkowicie nowych systemów w firmie. Obecnie, jednym z większych wyzwań podczas uruchomienia nowych rozwiązań jest ich integracja z innymi systemami działającymi w organizacji. Co więcej, nie wyobrażamy sobie skutecznie przeprowadzonego wdrożenia bez zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

Od początku istnienia firmy wykonaliśmy kilkaset wdrożeń różnego rodzaju platform zarówno sprzętowych jak i oprogramowania.

W zależności od jego zakresu każde wdrożenie przygotowujemy inaczej, jednak zwykle składają się na nie następujące czynności i elementy:

 • analiza przedwdrożeniowa
 • niezbędna dokumentacja
 • harmonogram prac
 • dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem i licencjami
 • migracja danych lub systemów
 • czynności instalacyjne, konfiguracyjne, integracyjne
 • szkolenia
 • testy akceptacyjne
 • włączenie systemu do eksploatacji
 • wsparcie w pierwszych dniach pracy
 • wsparcie techniczne i utrzymanie

Bardzo dużą wagę przykładamy do określenia potrzeb klienta, dlatego przeprowadzane przez nas analizy są tak kluczowe dla powodzenia całego procesu wdrożenia.

Niejednokrotnie audytowi przedwdrożeniowemu towarzyszy analiza biznesowa mająca na celu wypracowanie idealnie dopasowanego zestawu funkcjonalności i konfiguracji.

Jesteśmy elastyczni, a podczas projektów informatycznych monitorujemy zmieniające się uwarunkowania i zarządzamy zmianami. Mamy bowiem świadomość, że kurczowe trzymanie się założeń przyjętych na starcie projektu nie zawsze jest możliwe.

Nasi specjaliści przeprowadzają klienta przez proces wdrożenia w taki sposób, by jego przebieg był przejrzysty i zrozumiały.

Dzięki ich doświadczeniu i kwalifikacjom, prace będą prowadzone efektywnie i sprawnie. Zadowolenie użytkowników i efekt końcowy są dla nas bowiem priorytetem.

Nasi konsultanci posiadają szereg certyfikatów oraz uprawnień, wymaganych do prowadzenia prac, m.in. elektrycznych czy na wysokościach. Wyposażamy ich w niezbędną wiedzę i narzędzia pracy, bo wiemy jak ważne zadania wykonują dla naszych klientów.