Wdrożenie aplikacji mobilnej ARNIS

17 sie 2020

Udostępnij wpis

Wdrożenie platformy ARNIS Mobile u operatora telewizji kablowej

Dlaczego właśnie w Macrosat ?

W wyniku postępowania przetargowego organizowanego przez PPHU Macrosat w Barczewie w 2018 roku dostarczyliśmy i wdrożyliśmy kompleksowe rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Wymagania postawione temu zadaniu były złożone i wynikały z wieloletniego doświadczenia Inwestora. Obejmowały zasadniczo 2 obszary: zarządzanie przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym i paszportyzację sieci. System informacyjno-komunikacyjny w Macrosat został wdrożony z powodzeniem i jest nieodłącznym elementem codziennej pracy tego operatora do dziś. Z kolei w lipcu br. system ewidencji sieci ARNIS, będący jednym z elementów systemu informacyjno-komunikacyjnego, został rozszerzony o aplikację mobilną ARNIS Mobile.

Założenia dla wdrożenia.

Celem wdrożenia aplikacji ARNIS Mobile na urządzeniach mobilnych było przede wszystkim usprawnienie komunikacji między pracownikami technicznymi pracującymi w terenie a pracownikami biura Macrosat oraz szybsza i efektywniejsza reakcja w przypadku wystąpienia awarii bądź uszkodzenia dowolnego elementu sieci telekomunikacyjnej, co znacząco wpłynie na poprawę jakości oferowanych usług przez operatora telekomunikacyjnego.

Dzięki zainstalowanej aplikacji na smartfonach i tabletach, pracownicy techniczni pracujący w terenie mają łatwy i bezpośredni wgląd do informacji zarządzanej sieci, są w stanie podejrzeć statusy poszczególnych zasobów sieci (wolny, zajęty, uszkodzony, zarezerwowany), zaprezentować na mapie wybraną trasę połączeniową np. w relacji zakończenie sieci – wybrany węzeł sieci czy choćby zaprezentować zawartość studni kanalizacyjnej lub innego obiektu znajdującego się na mapie.

Jak przebiegało wdrożenie ARNIS Mobile w Macrosat.

Ponieważ w Macrosat system do ewidencji sieci ARNIS jest używany od ponad 2 lat, wdrożenie ARNIS Mobile wymagało jedynie aktualizacji wersji systemu ARNIS funkcjonującej dotychczas na urządzeniach stacjonarnych. Następnie uruchomiona została usługa ArnisAPI oraz niezbędne do prawidłowego działania środowisko, wykonano również niezbędne prace rekonfiguracyjne w sieci LAN i zestawiono tunel VPN. Po prawidłowym zestawieniu i przetestowaniu wszystkich połączeń nie pozostało już nic innego jak instalacja ARNIS Mobile na wskazanych przez operatora urządzeniach mobilnych.

Wdrożenie platformy ARNIS Mobile to klika prostych kroków:

1. Aktualizacja lub wdrożenie systemu paszportyzacji sieci ARNIS.
2. Instalacja i uruchomienie usługi ArnisApiService wraz z niezbędnym środowiskiem na serwerze.
3. Uruchomienie komunikacji między usługą ArnisApiService.
4. Udostępnienie usługi ArnisApiService na zewnątrz.
5. Instalacja i konfiguracja aplikacji ARNIS Mobile na terminalach mobilnych.
6. Uruchomienie aplikacji ARNIS Mobile i zalogowanie się do systemu.
7. Szkolenie pracowników z obsługi aplikacji ARNIS Mobile.

Dlaczego warto zainwestować w aplikację mobilną ARNIS ?

Procedura wdrożenia systemu ARNIS Mobile jest bardzo prosta. Została przemyślana w taki sposób by minimalnie obciążać pracowników operatora. Zgodnie z praktyką przyjętą przez Comfortel naszych aplikacji i systemów nie pozostawiamy samych sobie, a w razie potrzeby pomagamy i udzielamy konsultacji. Zastosowanie w codziennej pracy urządzeń mobilnych to z kolei podniesienie efektywności pracy oraz szybsza komunikacja, co przekłada się na podniesienie jakości usług.

Więcej o systemie ARNIS